• PAYLAŞ

Vergi Nedir?

 • 10/08/2017 - 21:00
 • 0 Yorum
 • 591 görüntüleme

Vergi,kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla,kişilerden ve  kurumlardan kanun yoluyla toplanan paralardır.Vergi,devlet ve kamu kuruluşlarının,kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir.

Verginin Genel Özellikleri

 • Vergi devlet tarafından alınır.
 • Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için ayrılır.
 • Vergi meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçleri nispetinde alınır.
 • Vergi kişiler için bir karşılıksız ödemedir.
 • Vergi zorunlu bir ödemedir.
 • Vergi sonuç itibari ile ekonomik bir değerdir.

Verginin Unsurları

 • Verginin alacaklısı
 • Vergi borçlusu
 • Zora dayanması
 • Karşılıksız olması
 • Kamu giderlerinin karşılığı olması.

Vergi Türleri 

1.Gelir Vergisi;

Gelir vergisi kanununun 1.’nci maddesine göre,gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir ve gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelire göre kazanç ve iratlar;

 

 • Ticari kazançlar
 • Zirai kazançlar
 • Ücretler
 • Serbest meslek kazancı
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar ,

2.Kurumlar Vergisi;

Sermaye şirketleri,kooperatifler,iktisadi kamu kuruluşları,dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.

 

3.Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir.Bir mal yada hizmetin ilk kaynağından tüketiciye ulaşma aşamasına kadar oluşturulmuş olan KDV’nin konusuna girmektedir.

KDV oranları;

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kdv-oranlari

KDV hesaplama;

http://www.kdvhesaplama.com/

 

4.Özel Tüketim Vergisi;

ÖTV,insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ürünlerin dışında kalan lüks tüketime giren ürünlere,çevre kirliliğine neden olan ve insan sağlığını etkileyen ürünlerin kullanım miktarını düşürmek için belirli mallarda ve ürünlerde maktu olarak yada oransal olarak alınmakta olan tüketim vergisidir.

ÖTV oranları;

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/ozeltuketimoranlari-OpenPage.htm

4.Damga Vergisi;

Kişiler ile kişiler,kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir.

Damga vergi oranları;

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/damga_blanco.html

http://www.birlesikuzmanlar.com.tr/2017-yili-damga-vergisi-oran-ve-tutarlari

5.Motorlu Taşıt Vergisi (MTV);

Karayolları trafik kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopter,liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergidir.

MTV oranı;

http://www.otoguncel.com/2017-yili-motorlu-tasitlar-vergisi-mtv-tutarlari/

6.Emlak Vergisi;

1986 yılında çıkan bu vergi senede bir seferde veya iki seferde ödenebilmektedir,taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.

http://www.gib.gov.tr/emlak-vergisi-kanunu-genel-tebligleri

 

 

 

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
 • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉