• PAYLAŞ

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır ?

  • 21/03/2017 - 15:25
  • 0 Yorum
  • 2419 görüntüleme

YOKSULLUK SINIRI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Hayat şartlarının ekonomik olarak yeterli düzeyde sağlanması için gereken minimum gelir miktarına yoksulluk sınırı adı verilmektedir. Yoksulluk sınırının sayısal olarak verilerine bakıldığında gelişmiş olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında oldukça makul değerler söz konusudur. Tabi ki yoksulluk sınırı en az olan ülkelerde daha yaşam koşulları çok az koşullarda olan insanlarda bulunmaktadır. Yoksulluğu önlemek amacıyla bu tip durumlara maruz kalan insanlar hakkında karar alma adına birçok çalışma yapılarak yoksulluk sınırı oluşturularak ekonomik araç oluşturulmuş olur. Yoksulluk kavramı geniş boyuta sahip bir kavram olduğundan dolayı tanımlanması ve ölçülmesi hususunda birçok farklı yaklaşım söz konusu haline gelmektedir. Yoksulluğa geleneksel açıdan bakıldığında şahısların yaşam standartları doğrultusunda belirlendiği öngörülür. Yaşam standartları şahısların gelir ve giderlerine göre ölçülmektedir. Yoksulluk sınırı gelir veya harcamaların giderlerin altında kalması sonucu o kişi yoksul olarak tanımlanmaktadır.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken yetişkin olan bireyin yaşamını sürdürebilmesi adına temel ihtiyaçları temel alınarak tüketmiş olduğu bütün kaynak değerleri toplanarak hesaplanmaktadır. Kaynak olarak yaşamış olduğu yerin kirası veyahut gideri en önemli kriterdir. Bu sebepten dolayı yoksulluk sınırı ile doğrudan bağlantısı bulunan ekonomi uzmanları emlak fiyatlarını temel alarak iniş ve çıkış durumlarını takip etmektedirler.

Yoksulluk sınırı olarak bilimsel açıdan birçok çeşitli görüşler ele alınmaktadır. Bunlardan birisi ise mutlak yoksulluk olarak tanımlanmaktadır.

Mutlak Yoksulluk

Bir evde yaşayan aile bireylerinin hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları en aza indirgenmiş tüketim seviyesi mutlak yoksulluk denmektedir.

Mutlak yoksulluk yemek ve yemek dışı ihtiyaç dikkate alınarak farklı şekilde belirlenebilir. Mutlak yoksulluk kavramını belirlemek adına temel tüketim ihtiyaçlarının minimum seviye olarak hesaplanması söz konusudur.  Bir bireyin yaşamını sürdürebilmesi için alması gereken temel gıda maddelerinin tutarı açlık sınırı olarak tanımlanmaktadır. Bu tutarın hesaplanmasında bir aile bireyinin günlük alması gereken minimum 2050-2100 kalorilik gıda maddelerinin piyasa birim fiyatları kullanılmaktadır.

Türk- İş ( Türkiye İşçi Sendikaları Konferadasyonu) Yoksulluk ve Açlık Sınırı Hesaplanması

Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu her ay düzenli bir şekilde yoksulluk sınırının hesabını yapmaktadır. 2017 yılında enflasyon hedefinin belirlenmesinde gıda fiyatlarındaki artış temel alınarak şubat ayıyla beraber tartışmalara açık hale gelmiştir. Geçim şartlarını belirleyen temel öge olan asgari ücretin günlük net olarak 46,60 TL olarak tespit edilmiştir. Günlük yaşantı maliyeti ise Şubat 2017’de 62,50 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik aile fertlerinin açlık sınırı günlük olarak hesaplandığında yaklaşık 50 TL den fazla iken gıda ile birlikte gerekli diğer temel ihtiyaçlar ile birlikte yoksulluk sınırı yaklaşık 163 TL olarak belirlenmiştir. Yaklaşık otuz yıldan itibaren aylık olarak TÜRK- İş ( Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu) aracılığıyla hesaplaması yapılan ‘’ açlık sınırı ve yoksulluk sınırı’’ araştırılması sonucunda çalışanların geçim şartları ortaya koyulmaktadır.

2017 Şubat ayı değerlendirmesine göre TÜRK- İŞ tarafından belirlenen değerler olarak; en az dört kişi olarak ele alınan aile fertlerinin yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için en az aylık gıda masrafı olarak açlık sınırı 1.502.38 TL olarak belirlenmiştir. Gıda harcamalarının yanında temel yaşam şartları için gerekli olan konut( kira, elektrik, su, yakıt vb. ihtiyaçlar), eğitim, sağlık, ulaşım gibi giderler için aylık masraf tutarı ise yani yoksulluk sınırı 4.893.74 TL olarak belirlenmiştir. Evli olmayan bekar bir insanın aylık olarak ele alınan temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda ise maliyeti 1,874,97 TL olarak belirlenmiştir.

 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.8]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉