• PAYLAŞ

Finansal Planlama Nedir?

  • 15/08/2017 - 17:00
  • 0 Yorum
  • 955 görüntüleme

Alınan kararları uygulamaya geçmeden evvel hazırlanan çalışmalar bütününe planlama denir. Belli bir hedefe ulaşmaya yönelik hazırlıklar bütünüdür.

Hedeflerimiz arasındaki öncelikleri belirle. Amacımıza ulaşmak için yapmamız gereken gerekli aktiviteleri şablon haline getirir, standardını saptar. Yönetimde planlama demek her şey demektir. Planlama yönetimin en temel ögesidir. Nerede, ne zaman, neyin, kim tarafından ve nasıl yapılacağını kararlaştırarak olası olumsuzlukları minimize eder.

Hedefe ulaşmada gerekli kaynakların listelenmesi planlamanın içeriğidir. Eğer iyi bir planlama yapılırsa kaynakların kullanımından maksimum fayda ve tatmin edici sonuçlar verir. En önemlisiyse kontrol etmeyi kolaylaştırır. Yaşamsal doyum için finansal kaynakları iyi yönetmek gerekir.

Finansal planlama finansa yönelik amaçları hayata geçirebilmek için plan yapma ve uygulamaya koyma sürecidir. Bu plan yalnızca tek düze plan değil kişinin endişelerini de içeren birçok değişik parçadan oluşan programlar dizisidir.

Finansal Planlamada Geliştirmemiz Gereken Konular

Eğer finansal sorunlar yaşıyorsak ve çözümlemek, finansman yönetimini gerçekleştirebilmek istiyorsak kendimizi belirli konularda geliştirmeliyiz. Geliştirmemiz gereken konular şöyledir:

Finansal bilgi kazanmak Finansal bilge ve yönetimi ayrıca finansal araçları kullanılmasını içeren bir süreçtir. Bu sayede ekonomik sorunları çözebilme, tatmin olma ve mali olarak güvende olmanızı sağlayabilirsiniz. Bu gibi başarılar için finansal bilgiyi elde etmeniz gerekir.Finansal bilgi için yapmanız gerekenler:

Kayıt tutma

Bütçe oluşturma

Cari geliri idare etme

Kredi kullanma

Borçlanma

Vergileri ödeme

Büyük harcamalar yapma

Yatırım yapma

Sigorta satın alma

Emeklilik için bilgi edinme ve gelecek için plan yapma

Finansal becerileri ve finansal araçları kullanmayı geliştirme: Finansal bilginizi edindikten sonra finansal becerileri ve araçları öğrenmeye başlarsınız. Bu becerilerle de finansal konularda kararlar verirsiniz.

Karar verme teknikleri;

Bütçe oluşturma

Yatırımı seçme

Sigorta planını seçme

Kredi kullanma vb.

Finansal araçlar;

Formlar

Çizelgeler

Çekler

Kredi kartları

Borç kartlar vb.

Finansal değer ve amaçları açıklayabilme: Bir aktiviteye geçmeden öncelikli olarak hedefinizi belirlemelisiniz. Finansal yönetimde başarı için hayattan ne beklediğini ve esas değerlerini tam olarak tanımlamalısın. Finansal planlama öncelikle bu isteklerinin, finansal amaçlarının yazılması ile başlar. Hedeflerini önem sırasına göre koymak ekonomik kaynaklarının bu amaçları gerçekleştirebilmesini daha mümkün kılar.

Özel istek ve ihtiyaçlarını belirleme: İhtiyaç kişinin toplumda yaşamasına imkân sağlayan temel mal ve hizmetler bütünüdür. İstek ise konforu arttırmak için ya da sahip olununca hoşnut olacağımız mal ve hizmetler bütünüdür.

Finansal Planlama Aşamaları

Finansal amaçları belirleme

Mevcut net geliri hesaplama

Gelir ve giderleri tahmin etme

Borç durumunu gözden geçirme

Hedeflerine ulaşacak şekilde birikimlerini ayırma

Gelir ve gider durumunu dengeleme

Yaptığın planları uygulamak

Planları uygularken yeni durumlar içerisinde planı ona göre tekrar düzenleme

Yaşam kalitesini arttırmak her kişinin istediği bir durumdur ve finansal planlama gerektirir.

[Toplam:1    Ortalama:2/5]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉