• PAYLAŞ

Yaşlılığa ve Emekliliğe Finansal Hazırlık Süreci ve Önemi

  • 15/08/2017 - 21:00
  • 0 Yorum
  • 547 görüntüleme

Zamanla yaşlanan dünya nüfusunun özellikle ekonomik olarak daha az gelişmiş ülkelerde büyük bir ekonomik sorun oluşturmaktadır. 20. Yüzyılın başlarından beri dünya genel olarak yaşlanmaya nüfus içindeki payı büyük oranda artış göstermeye başladı. Ülkemizde de bu durum görülmekte ve gün geçtikçe yükselmeye devam etmektedir. Genç nüfus artış hızı azalırken yaşlılarda bu durum tam tersi seyir göstermeye başladı. TÜİK’in istatistiklerine göre 2012’de yaşlı nüfus yüzde 7,5 iken (5,7 milyon kişiye yakın) 2023 yılında bu oranların 10,2’ye çıkacağı öngörülüyor (10,6 milyon kişi). Yani 2023 yılında ülke nüfusunun yarısı 34 yaş üstü olacaktır.

Yaşamımızın her döneminde yaşlanma süreci içindeyizdir. Yaş ilerledikçe bu süreç bedenimize, ilişkilerimizde ve davranışlardaki değişimleri fark ederiz. Bu yaşlanma süreci içerisinde tutumlarımızı ve davranışlarımızı şekillendiririz. Bu nedenle yaşlı nüfusa dönük bir sosyal bir politika oluşturulması çok önemlidir.

Yaşlılık Nedir?

Yaşlılık insanların bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik gibi önemli yaşam dönemlerinden biridir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse yaşlılık, kişilerin psikolojik, sosyal ve bedensel yönden bağımsızlıklarını kaybederek, tekrar bağımlı duruma geçtikleri süreç olarak tanımlayabiliriz.

Yaşlılığın Finansal Boyutu

Yaşlılık dönemi ile ilgili politikalar ve uygulamalar genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir odaklanmadır. Kişide sosyal, fiziksel ve psikolojik yönden başarılı üretken ve bağımsız bir yaşlılığı hedeflemektedir. Yaşlılık dönemi gelirin azaldığı, sağlık sorunlarının ve harcamalarının arttığı bir süreçtir. Özellikle kadınlar olmak üzere yaşlılar ekonomik sıkıntılar ve sosyal yönden izolasyon sebebiyle sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Yaşlılıkla beraber kendileri için uygun fiyata ve kaliteli ürün bulmaları, karşılaştırmaları da zorlaşmaktadır.

Yaşlıların diğer yaş gruplarına nazaran birikimlerinin ve tasarruflarını bulunması, borçlarının azalması, eğitimlerini ve bakımları sağladıkları çocukları olmaması sebebiyle ellerindeki harcanabilir gelirinin yüksek olacağı düşünülmektedir.

Emeklilik Planı

Emeklilik dönemi demek toplumumuzda yaşlanma ile tanımlanan bir dönem demektir. Buradan çıkaracağımız sonuç bireylerin emekli olunca en çok düşündükleri şey yaşlılıktır. Kişilere bu dönemi nasıl değerlendirmeleri gerektiği, yaşamlarında neler değişeceği, dönemin kişilere ne gibi sonuçlar getirdiği konusunda farkındalık yaratılması gerektiğine inanılmaktadır. Bu inanış bizi emeklilik dönemine hazırlanmanın gerekliliğine işaret eder.

Emeklilik kişilerin belli bir zaman sürecinde çalıştıktan sonra zihinsel ve bedensel güçlerinin zayıflaması sebebiyle iş hayatını bırakmaları ve bir hizmet karşılığı olmadan belirli gelire hak kazanmaları durumudur.

Emeklilikle birlikte rahat yaşam için sosyal güvence ödemeleri ve yatırım yapıp gelir biriktirmeye gereksinim vardır. Fakat bu birikiminde nasıl harcanacağı konusunda plan yapılmalıdır. Rahat bir emeklilik için bire orta yaş döneminde eline geçen gelirleri tüketim harcamalarına yönlendirmeden önce büyük bir kısmını tasarruf eder, küçük bir kısmını tüketim harcamasına yatırması gereklidir. Bu yüzden finansal bilgiyi elde etmek büyük önem taşır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉