• PAYLAŞ

Ekonominin tanımı nasıl yapılır?

  • 12/08/2016 - 23:00
  • 0 Yorum
  • 862 görüntüleme

Ekonomi insanlar yaşamı boyunca var olan bir olgudur. Lidyalılar tarafından para bulunana kadar takas yolu ile yapılan ekonomik faaliyetler paranın bulunması sonrasında daha farklı bir hal almıştır. Bu değişimin ardından yaşanan ikinci büyük değişim de sanayi devrimi sonrasında yaşanmıştır. Bu devrim sonrasında üretim insanların tüketeceğinden fazla bir şekilde artmıştır. Bu da ekonominin farklı tanımlarının olmasına neden olmuştur. Bu yazımızda sizlere ekonomi konusunda en ünlü ekonomistler tarafından yapılan tanımları paylaşacağız.

ekonomi-biliminin-tanımı-nasil-yapilir

Adam Smith: Ekonomi için servet bilimi demektedir. Bu adamı ekonomi ile ilgili ders alan herkes duymuştur. Zengin olmak için yapılan tüm çalışmaların ekonomiyi bilim olarak kabul ederek alanına girdiği vurgusunu yapıyor. 1776 yılında yayınladığı kitabında ekonomi konusunda yaptığı açıklamalar günümüzde hala değer görmektedir. Smith, kitabında ekonomiyi milyonlarca insanın yaptığı etkileşimler ve iş bölümünü bir atölye olarak görmektedir.

Alfred Marshall: Ekonomi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Marshall neoklasik iktisadın kurucusu olarak kabul edilmektedir. Ekonominin tanımını yaparken, sonsuz olarak tanımladığı insan ihtiyaçlarının, elde bulunan kıt kaynaklar ile karşılanabilmesi olarak tanımlamaktadır. İnsanların refah seviyelerini yükseltmek için yaptıkları tüm çalışmalar olarak ifade etmektedir.

Knut Wicksell: İşveçli ünlü bir ekonomist olan Knut, insanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak için düzenli bir şekilde yapılan faaliyetler olarak tanımlamaktadır.

Lionel Robbins: İngilizlerin ünlü iktisatçısı, ekonominin amaçları için ihtiyaçların tam anlamı ile tatmini için sınırlı olanaklar ile yapılan alternatif kullanım olanakları arasında ki bağlantıyı ifade etmektedir şeklinde bir açıklaması vardır.

Hermann Heinrich Gossen: Almanların ünlü iktisatçısı çisi olan Gossen, ekonomiyi tanımlarken toplumu ve toplumun içinde yaşayan bireyin ihtiyaçlarını en az çaba ile en iyi şekilde doyuma ulaştırma yöntemlerini ifade etmektedir.

Pual Samuelson: Yaptığı tanımda elde bulunan kıt ve sınırlı olan kaynakları kullanarak bunlardan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mallar üretmek ve üretilen malların ne şekilde insanlar tarafından kullandığını tanımlamaktadır.

Bu yazımızda dünyaca kabul edilen ekonomistlerin ekonomi konusunda yaptıkları tanımları anlatmaya çalıştık. Bunların hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ama hiçbiri tam anlamı ile ekonomiyi ifade etmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉