• PAYLAŞ

Haczedilemez Mallar Nelerdir ?

  • 03/08/2016 - 22:43
  • 0 Yorum
  • 845 görüntüleme

Bireylerin borçlarını ödeyememesi veya borcunu inkâr etmesi durumunda, alacaklı olan bireyin mağdur olmaması için mutlaka icra dairesine başvurması gereklidir. Bu başvuru neticesinde alacaklı olan birey haklı olarak görülürse borçlu olan bireye borcunu ödemesi için resmi olarak uyarı yapılır. Yapılan uyarıda, verilen sürede borçlu borcunu yine ödemez ise de alacağı olan kişi adına, resmi icra memurları aracılığı ile borçlunun bazı mallarına el koyulur, el koyulan bu malların satışı ile elde edilen gelir sayesinde alacaklı olan bireyin mağduriyeti giderilir. Haciz işlemleri yapılırken borçlu olan bireyin, tüm eşyalarına ve mallarına el koyulması mümkün değildir.

haczedilmez-mallar-nelerdir

Haciz İşleminden Muaf Olan Mallar

-Devlet ait mallar ve özel kanunlarla belirlenmiş haczedilemeyeceği kesinleş olan eşyalar.

-Bireyin geçimini sağlamak amacı ile yaptığı işte, bu işi düzgün olarak icra edebilmesi için gerekli olan tüm eşyalar.

-Para,  gümüş, altın, antika eşyalar, değerli taşlar, kıymetli evraklar  veya süs eşyaları gibi değerli şeyler hariç olmak üzere, borçlu birey ve borçlu ile birlikte aynı hanede yaşamını sürdüren bireylerin ihtiyaç duydukları eşyalar; bahis geçen bu eşyalardan hane içinde birden fazla bulunması durumunda ise bu eşyalardan bir tanesi.

-Haciz işlemine neden olan borcun sebebi olmaması şartıyla öğrenci bursları.

-Bireyin haline münhasır evi,

haczedilmez-mallar-nelerdir

-Çiftçi, sanatçı, meslek erbaplarının, geçimlerini sağlamak için kullandıkları aletler ve buna bağlı her türlü nakil vasıtası,

-Birey geçimin süt satarak sağlaması durumunda, borçlu bireyin seçebileceği bir tane süt mandası ve ineği bunun yanı sıra varda 3 adet koyun, keçi niteliği küçükbaş ve bu hayvanlara ait olan 3 aylık yem ve yataklıkları.

-Hayvancılıkla sayesinde geçinen borçluların, aile geçimini  sağlayabilmesi için gereği kadar hayvan ve bu hayvanlara ait 3 aylık yem ve yataklıkları.

-Borçlunun hanesindeki iki aylık yiyeceği, yakacağı ile çiftçilik yapan borçluların bir sonraki mahsul ekmek için ihtiyaç duyduğu tohumluk.

-Borçlar Kanununun 510. Maddesinde yapılan açıklamaya göre haciz yapılamayacak şekilde tesis edilmiş hayatı boyunca elde edilecek gelirler.

-Ordu veya zabıta gibi hizmetlerden malulen emekli olanlar ile bu hizmetleri yerine getirmiş olan aile bireylerine bağlanan maaşlar.

-Orduda hava ve denizaltı mensuplarına verilmiş olan uçuş ve dalış ikramiyeleri ve tazminat.

-Askeri malullerle ve şehit yetimlerine verilmiş olan terfi zammı.

-Bireyin, vücudunun zarar gördüğü veya sağlığın bozulduğu hallerde, bu durumdan etkilenmiş olan bireye veya ailesine ödenen tazminatlar kesinlikle haczedilemez.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  • PAYLAŞ
ETİKETLER :


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉