• PAYLAŞ

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Nedir?

  • 05/08/2017 - 17:29
  • 0 Yorum
  • 627 görüntüleme

Borçlunun anapara ve faiz yükümlülüklerinin ödeme yeteneğinin,zamanında ve tam olarak yerine getirilmesini ölçen bir araçtır.Genel tanım bu olmasına rağmen üç büyük firmanın kendileri farklı tanımlar yapmışlardır.

Moody’s:Menkul kıymet ihraç eden firmaların ihraç ettikleri menkul kıymetlerin itfa süresinde ana para ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirebilme yetenekleri hakkında verilen bir yargıdır.

S&P:Derecelendirme borçlunun belirli bir finansal yükümlülükten ya da finansal programdan kaynaklanan kredibilitesine ilişkin fikirdir.

Fitch Ratings:Derecelendirme,en genel tanımı ile bir kuruluşun finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmeyeceği hakkında bilgi veren bağımsız bir görüştür.

Derecelendirme kuruluşları ülkelere veya kurumlara notları verirken birçok şeye dikkat etmektedir.Bunlar ülkenin ekonomik,endüstriyel ve mali güçlerinin yanı sıra ülke veya kurumun dış şoklara olan hassaslığı olarak ele alınabilir.

Ekonomik açıdan dikkat edilen konular büyüme dinamikleri,borçlanma,gelir yapıları temel göstergelerdir.Hassasiyet açısından ise politik risklerin yanında bankacılık sektörüne ait riskler ve hükumet bilançosu ile ilgili detayları göz önünde bulundurarak derecelendirme kuruluşları notlarını vermektedirler.

Derecelendirme Notları:

 

 

Moody’sS&PFitch
Uzun
vadeli
Kısa
vadeli
Uzun
vadeli
Kısa
vadeli
Uzun
vadeli
Kısa
vadeli
AaaP-1AAAA-1+AAAF1+En yüksek
dereceli
Aa1AA+AA+Yüksek
dereceli
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
A1A+A-1A+F1Üst orta
sınıf
A2AA
A3P-2A-A-2A-F2
Baa1BBB+BBB+Alt orta
sınıf
Baa2P-3BBBA-3BBBF3
Baa3BBB-BBB-
Ba1Not
prime
BB+BBB+BYatırım
yapılamaz
Ba2BBBBspekülatif
Ba3BB-BB-
B1B+B+Son derece
spekülatif
B2BB
B3B-B-
Caa1CCC+CCCCCÖnemli
riskler
Caa2CCCBüyük
ölçüde
spekülatif
Caa3CCC-Kurtarılması
beklenen,
iflasa yakın
CaCC
C
CD/DDD/İflas
/DD
/D
[Toplam:2    Ortalama:5/5]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉