• PAYLAŞ

Swot Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

  • 06/05/2017 - 12:00
  • 0 Yorum
  • 882 görüntüleme

Günümüz global ekonomi sisteminde rekabet ortamına dayalı bir sistem söz konusu olduğu için şirket yöneticilerin üzerine büyük görevler düşmektedir. Şirketler hususunda en doğru kararları vermeleri ve doğru adım atmaları beklenen yöneticiler bunu başarabilmek adına bazı yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yöneticilerin karar vermesine yönelik stratejik hareket edebilmelerini sağlayan araçlardan birisi de SWOT analizidir. Bu yazıda SWOT analizinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında sizlere bilgi vererek yardımcı olmaya çalışacağız.

SWOT kelimesinin baş harflerinden yola çıkacak olursak;

S: Strengh

W: Weakness

O: Opportunity

T: Threat

Başka bir şekilde ifade edecek olursak ise ; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Stratejik planlama aracı olarak kullanılan SWOT analizi sayesinde şirketin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri göz önüne alınır. Şirketin yapmış olduğu başarıları ile ilgili olanları güçlü yönlerdir. Şirketin dezavantajları ve zayıflıklarını gösteren ise zayıf yönlerdir.

Rekabet ortamında gelebilecek olumsuzluklar, müşterinin pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve pazara yeni adım atanları tehdidi ise tehditleri oluşturur. Fırsatlar ise şirket adına fayda sağlayabilecek olan dış faktörlerdir. Örnek verilecek olursa hükümet düzenlemeleri buna örnektir.

SWOT analizi nasıl yapılmaktadır?

Bir ekip oluşturularak ekip başına bir lider belirlenir. Ekip ile birlikte lider beyin fırtınası yaptıktan sonra konu hakkında fikir alışverişleri yaparak birtakım listeler oluştururlar. Bu liste başlıkları da güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerdir.

Güçlü olan yönler bir şirketin rekabet piyasasındaki avantajlarını, yeteneklerini, başarılarını ortaya çıkarır. Diğer bir ifade ile güçlü yönler ile yapılan iyi şeyler, başarılı olan alanlar ve sahip olunan avantajlardır. Güçlü marka adları, müşteriler adına ün sahibi olma, işine bağlı bir şekilde çalışan işçiler, kaliteli iletişim sistemi, zengin ürün çeşitliliği, sektör deneyimi ve planlanmış stratejiler örnek verilebilir. Bir şirketin zayıf olan yönlerini bulabilmek için sahip olunan avantajlar nelerdir? Buna dikkat etmek gerekmektedir.

Zayıf yönleri ise geliştirilmesi gereken özellikler, eksik kalınan yönler, rakipler ile karşılaştırma yapıldığında geri kalınan yerler gibi konuları kapsamaktadır. Rakipte yer alan ve sizin şirketinizde olmayan özelliklerdir. İşletme adına uygun bulunmayan konum durumu, marka isminin zayıf olması, müşteriler adına iyi bir üne sahip olunmaması gibi örnekler verilebilir. Zayıf yönleri ortaya çıkarma adına kötü yapılan şeyler nelerdir? Neler geliştirilebilir? Rakipler hangi konularda daha güçlüler? Gibi sorular sorulabilir.

İşletme avantajını sağlayan dış faktörleri ise fırsatlar oluşturur. Bunları analiz etmek adına ise; pozitif anlamda etkileyebilecek yenilikler nelerdir? Hangi fırsatlardan yararlanılabilir? Gibi sorular sorulmaktadır.

Şirkete zarar verebilecek olan dış unsurlar olarak tehditler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tehditleri ortaya çıkarmak adına ise ;işletmenin ilerlemesi adına önünde ne gibi engeller bulunmaktadır? İşletmeye zarar verebilecek olan dış faktörler nelerdir? İşletmeye dezavantaj oluşturan düzenlemeler nelerdir? Gibi sorular sorulabilir?

Bu 4 başlık adı altına yola çıkarak bütün veriler liste yapıldıktan itibaren bu listeler SWOT matrisine yerleştirilerek gerekli olan stratejiler oluşturma adımına geçilebilir. Oluşturulmuş liste sayesinde şirketin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Daha sonraki adımsa bütün yaratıcılık özelliği kullanılarak şirketin güçlü yönlerine yoğunlaşacağınız, zayıf yönleri eliminize edebileceğiniz veya azaltabileceğiniz, şirketin karşılaşabileceği tehditleri engelleyebilerek çevredeki fırsatlardan yararlanabileceğiniz stratejileri ise oluşturmanız gerekmektedir. SWOT analizi sayesinde işletme operasyonları daha sağlıklı bir biçimde geliştirilebilmektedir.

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉