• PAYLAŞ

İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır ?

  • 04/08/2016 - 21:23
  • 0 Yorum
  • 995 görüntüleme

Ülkemizde özellikle de son yıllara baktığınız da hızla artış gösteren  konut ihtiyacını gidermek için birçok alanda inşaat yapılmaya başlandı. Hızlı artış gösteren nüfus, kırsal bölgelerden kente göç ve özellikle bazı bölgelerin çok daha fazla rağbet edilir hale gelmesi normalden daha çok konut ihtiyacını doğurdu. Bu amaçla gerek inşaat firmaları bazında gerek bireysel girişimciler aracılığı ile birçok konut yapıldı ve hızla yapılmaya devam ediliyor. Üstelik ülkemizde geleneksel olarak başımı sokacak bir evim olsun anlayışı konut alımlarındaki artışı da tetikler durumda.

İnşaat ruhsatı her hangi bir yere (arsaya) bir yapının inşa edilebilmesi için alınan izin belgesidir. Bu izin belgesi ise temini belediyelerden tarafında yapılmaktadır. Öncelikle bu belgeyi alabilmek için inşaat yapılması planlanan yerin imara açık bir bölge olması gerekiyor. İmar izni bulunmayan arsalara kesinlikle inşaat ruhsatı da verilemez. İnşaat yapmayı planlanan yerin imara açık olup olmadığını belediyelerin fen işlerinden veya tapu kadastro müdürlüklerine başvurarak öğrenebilirsiniz.

insaat-tuhsatı-nasıl-alınır insaat-tuhsatı-nasıl-alınır

İmar izni bulunan bir arsanız varsa buraya bir yapı yapmak istiyorsanız, öncelikle bu isteğinizi detaylı olarak bildiren bir dilekçeyle -bu dilekçeler matbu değildir – arsanıza ait tapu örneği, yapılacak inşaat projesi mimari proje, elektrik-su tesisat projeleri, statik proje, çevre ve peyzaj projeleri, taahhütname, yol ve altyapı katılım ödendi makbuzları, gerek görülürse teknik kontroller için istenilecek belgeler, nüfus cüzdan fotokopisi bir dosya haline getirilerek belediyeye müracaat edilir. Arsanızın bulunduğu yer belediye sınırları dışında kalıyorsa bir başka değişle mücavir alan dışında bulunuyorsa, bu durumda yapmanız gereken valiliklerin çevre ve şehircilik müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Eğer hazırladığınız belgeleriniz tamsa ve hazırlanan belgelerde herhangi aykırı durum yoksa maksimum 30 iş günü içinde belediyeler inşaat ruhsatını verir. Hazırlana evraklarda bir eksiklik varsa size bildirilir ve eksik olan evrakı tamamladıktan sonraki aşamadan 15 iş günü içinde ruhsat belediye tarafından verilir.

Ülkemizde ne tür inşaat olursa olsun yapı/inşaat ruhsatı bulunmadan  yapılamaz. Belge olmadan yapılan yapılar ise tespit edildiklerinde yapı  sahiplerine ağır para cezaları uygulanır ve izinsiz yapılan inşaatlar yıkılır. Ruhsat olmadan yapının hafriyat işlemleri dahi yapılamaz. Bütün bu ruhsat işlemlerinde geçerli olan resmi belgeler 3194 Sayılı İmar Kanunun da açıkça belirtilen maddelerine göre istenmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  • PAYLAŞ
ETİKETLER :


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉