• PAYLAŞ

Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

  • 04/11/2016 - 14:00
  • 0 Yorum
  • 2625 görüntüleme

Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır ?

portekiz-vatandasligi-nasil-alinir-9

 

Avrupa ülkelerinde sayılı okyanusa sahip olan ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri ve en güzeli olan Portekiz’dir. Portekiz topraklarında görülmesi gereken birçok şehir ve yer bulunur. Özellikle yaz aylarına gelindiğinde birçok turist Portekiz ülkesini tercih eder. Birbirinden güzel olan plajları, sıcakkanlı insanları, tarihi yapıtları ve oldukça meşhur şarabıyla Portekiz, herkesi kendisine hayran bırakan ülkeler arasındadır.

portekiz-vatandasligi-nasil-alinir-6
Portekiz ülke toprakları, Avrupa’nın tam olarak batı sonudur. Avrupa’nın güneybatısında yer alan, İber yarımadasında üzerinde bulunur. İspanya’nın ise batı kıyısında konumlanmıştır.

Ülkenin resmi dili Portekizce, aslında İspanyolcaya oldukça benzer, fakat gramerinde, sözdizimi, sözcük anlamları ve bunun yanı sıra söylenişinde bazı belirgin farklılıklar bulunmaktadır. İspanyolca gibi Latince kökenli olmasına rağmen, Latinceden gelmeyen Kelt ve Arap sözcüklerini de içermektedir. Bu dili sadece, Portekiz’de değil Makao, Brezilya, Galiçya’nın bazı bölgelerinde (İspanya), Yeşilburun Adaları kullanmaktadır.

Portekiz topraklarında nüfusun büyük bir bölümü Hristiyan % 95 Katolik, az sayıda olan Protestan, Musevi ve Müslümanlar oluşturmaktadır.

portekiz-vatandasligi-nasil-alinir-3

Portekiz Anayasasına göre toplum laik olup dinle devlet işleri birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Yurttaşlar, kendi istedikleri dinsel inançlarında özgürdür. Bu rağmen gene de halkın büyük bir çoğunluğu Katoliktir (% 90) ve tarihsel geçmişi oldukça eskilere uzanan Katolik Kilisesi’nin toplum üzerinde son derece güçlü olan bir etkisi vardır. Lizbon Başpiskoposluğu direk olarak Papalık’a bağlıdır. Ülkede oldukça küçük bir Protestan, Müslüman ve Yahudi azınlık bulunmaktadır.

Portekizin başlıca önemli olan kentleri Villa Nova de Gaia, Porto, Amadora, Cascais, Braga, Matosinhos, Almada, Coimbria, Funchal (Madeira Adaları’nda).

Portekiz ülke ekonomisinde balıkçılık ve turizm oldukça büyük önem taşımaktadır. Balıkçılıkta Sardalye ve Morina en çok avlanan türler arasındadır. Turizm bakımından Avrupa ‘nın en çok turist çeken ülkeleri arasındadır ve başkent Lizbon, Güneyde Algarve ,Madeira ve Azor Adaları, turizm bakımından en gözde merkezleridir.

Portekiz ülkesi vatandaşlık bakımından yoğun olarak talep alan ülkeler arasındadır. Bunların başında hem yaşanacak yer olması, ekonomisinin iyi olması, yazın ülke ekonomisinin gelişim göstermesinin yanı sıra Portekiz topraklarından 500 bin Euro karşılığında gayrimenkul alınması karşılığında vatandaşlık veriyor olmasıdır.

portekiz-vatandasligi-nasil-alinir-4

Portekiz Altın Vize Programı Nedir ?

Portekiz ülkesinin Altın Vize programı, 2012 yılında Portekiz hükümetince, ülkeye yabancı sermaye getirme amacıyla uygulamaya sokulan ve yabancılara oturum izni ve aynı zaman da vatandaşlık sunan bir programdır. Uluslararası literatür bakıldığında GOLDEN VISA olarak anılan Altın Vize programı, yabancı yatırımcıların ülke topraklarından konut almaları karşılığında direk olarak oturum izni sağlar. Bu program içerisinde, belli bir süre sonunda, bu süre 6 yıldır ve sonrasında Portekiz Vatandaşlığına başvurma hakkı elde edilmiş olur.

Ülke topraklarından minimum 500 bin Euro değerinde gayrimenkul alınması gerekmektedir. Alınmaya karar verilen gayrimenkul, konut yada işyeri veya her ikisinin karışımı şeklinde olabilmesi mümkündür. Alınan konutun toplam değerinin en az 500 bin Euro olması şartıyla, birden daha fazla sayıda konut yada işyeri alınabilmesinde sınırlama yoktur. İlk alınacak konutun 500 bin Euro’luk kısmın alıcı tarafından nakit olarak ödenmesi koşuluyla, 500’binden sonra yapılacak kısım banka kredisi kullanılarak olabilir.

Satın alınmış olan konutlarda yaşamak kesinlikle zorunlu değildir. İsteyen alıcılar yatırım yaptıkları gayrimenkulleri kiraya verebilirler. Portekiz topraklarında yıllık kira geliri, bölgeye ve aynı zamanda yatırım yapılan binaya göre değişiklik göstermekle birlikte yıllık ortalama olarak yüzde 4 civarında olmaktadır.

Bunun katı kuralların dışında hafif esnetilmiş olan 350 bin Euro gibi daha düşük bir rakamla yatırım yapılması da mümkündür. Fakat, bunun için satın alınmaya karar verilen  gayrimenkulün, minimum olarak 30 yıllık bir binada olması ve aynı zamanda şehir merkezinde olması gerekir. Bu tür nitelikte bir konutu bulmanın pratikte oldukça zor olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Portekiz topraklarında yapılacak olan yatırım, 5 yıl süreyle kesin olarak elde tutulmalıdır. Satın alınmış olan konut yada işyerleri kiraya verilerek kira geliri elde edilebilmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yatırım yapan bire Portekiz topraklarında yaşamak zorunda değildir. Fakat, her yıl için ortalama olarak 7 gün Portekiz topraklarında bulunmak zorundadır.

Portekiz ‘den Altın Vize Nasıl Alınır ?

Portekiz topraklarında  gayrimenkulün seçilmesi ve bunun yanı sıra Altın Vize başvurusunun resmen yapılabilmesi için yatırım yapacak olan bireyin 1 haftalığına Portekiz topraklarına gitmesi yeterlidir.

Yatırım yapacak olan birey, satın alacağı gayrimenkulleri direk olarak kendisi seçebileceği gibi, aynı zaman da ülke içerisinde yapılan gayrimenkul turlarına katılarak da yapabilir. Yatırım yapılacak olan  Gayrimenkule karar verilmesinden sonra, seçilen gayrimenkulün gerçek değer tespiti, bina üzerinde herhangi bir ipotek olup olmadığını ve bunun yanı sıra binanın durumunu araştırır. Bilirkişilerin bina hakkında temiz raporu vermesi ve tabii değer tespitinin satın alınması gereken rakam ile örtüşmesi ile beraber gayrimenkulün alım satımıyla ilgili yasal olan prosedür tamamlanır ve yatırım yapacak olan bireyin Altın Vize başvurusuna geçiş yapılır.

Portekiz ‘de Altın Vize  başvurusu Lizbon’da bulunan SEF – Portekiz Göçmenlik Teşkilatına gidilerek parmak izi verilmesi ile başlatılır. Bu aşama tamamlandıktan sonrasında yatırımcı Portekiz topraklarından ayrılabilir. Dolayısıyla, yapılan işlemler yatırımcı Portekiz topraklarından ayrılması durumunda da kolaylıkla devam edebilir. Altın Vize’si onaylanan bireyin ve aile bireylerine, oturum kartları Portekiz ‘den özel kurye aracılığı ile gönderilir.

Altın Vize diğer bir anlatımla Portekiz Oturum Kartı, ilk olarak bir yıl süreli geçerli olur fakat bu süre sonuna gelindiğinde 2’şer yıl daha verilerek toplam 5 yıla kadar uzatılabilme hakkına sahiptir. 5. yılın sonuna gelindiğinde ise yatırımcı ve ailesi, kalıcı olarak oturuma hak kazanmış olur. Kalıcı oturum alınmasından 1 yıl sonra, Portekiz topraklarında Vatandaşlığa başvurma hakkına sahip olur. Portekiz vatandaşlığına başvurulabilmesi için, orta düzeyin oldukça altında Portekizce bilmek yeterli olacaktır.

portekiz-vatandasligi-nasil-alinir-1

Portekiz Altın Vize Başvurusunun Maliyeti Nedir ?

Portekiz topraklarında Altın Vize başvuru sırasında, yatırım yapılacak gayrimenkul miktarı dışında, konut için alım satım vergisi, tapu kayıt ve noter masrafları ve aynı zaman da avukatlık ücretleri de yatırımcı tarafından ödenmektedir. Bu giderlere toplam olarak bakıldığında ise alınmış olan gayrimenkulün toplam biçilen değerinin %9 ile %10 oranları  arasında değişmektedir ve bu toplam gider  içerisinde en önemli olan gider, ortalama olarak %6 ile %7 arasında değişiklik gösteren alım satım vergisidir.

Bunların dışında Altın Vize başvurularında yatırım yapan bireyin her bir aile üyesi için toplamı €5,662.60 olan ve 2 farklı yere ödenecek yatırılacak başvuru ücretleri de yatırım yapan birey tarafından ödenir.

Portekiz Altın Vize Başvurusunda Aile Bireyleri Kapsamı Nasıldır ?

Yatırım yapan birey, Altın Vize başvurusu sırasında eşlerini ve aynı zamanda 18 yaşından küçük çocuklarını da dahil etme hakkına sahiptirler. Aynı zaman da 18 yaşından büyük çocuklar ise, başvuru yapan ailelerine maddi anlamda bağlı olmaları ve bunun yanı sıra yüksek eğitim alıyor olmaları koşuluyla aileleriyle birlikte başvurabilme hakları bulunmaktadır.

portekiz-vatandasligi-nasil-alinir-5

Portekiz Altın Vize Başvurusunun Sunduğu Avantajlar Nelerdir ?

-Portekiz topraklarında yaşamak zorunlu değildir. Her iki yıl için toplam olarak 14 gün Portekiz topraklarında bulunmuş olmak yeterlidir.

-Başvuru sırasında eş, çocuklar ve diğer bağımlı olan aile bireyleri başvuruya yasal hak olarak dahil edilebilir.

-Schengen ülkelerinin tamamına seyahat özgürlüğü – Avrupa’ya seyahat yapılması için, ayrıca bir vize almak gerekmiyor.

-Türkiye yada farklı ülkelerde elde edilen gelirler Portekiz ‘de vergiye tabi değil.

-5 yıl gibi kısa bir süre sonunda kalıcı olan oturum.

-6 yıl gibi kısa bir süre sonunda Portekiz vatandaşı olma hakkı, tüm AB ülkelerinde serbest dolaşıma çalışma ve iş yapma hakkı kazanma fırsatı.

-Yapılan başvuru işlemleri 1 ay içinde tamamen sonuçlanır.

-Golden Visa ile beraber yatırımcı ve aile bireyleri, barınma, yaşama ve çalışma hakkına tamamen sahip olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Toplam:1    Ortalama:4/5]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉